19.1.2019 Ljubljana Open doubles tournament Tobačna

Najpopularnejša strateška namizna bojna igra. Uporablja 28mm modele, D6 kocke in se odvija v daljni prihodnosti vesolja, kjer imperij človeštva klone pod silami demonov, nezemljanov in heretikov.

Moderators: ibzsabre, Darkangel

User avatar
Darkangel
Posts: 2208
Joined: Tue May 26, 2015 7:14 pm

19.1.2019 Ljubljana Open doubles tournament Tobačna

Post by Darkangel » Wed Nov 07, 2018 12:50 pm

pozdravljeni evo drvimo naprej v 2/3 sezone, in kot je bilo že omenjano bomo naredili doubles turnir v Ljubljani.
spodaj navajam navodila oz rulespack.

Misije:

Misija 1: Resupply Drop, Deadlock
https://image.ibb.co/ktB0vL/M1.jpg

Misija2: Secure and Control, Cleanse and Capture
https://image.ibb.co/mtHUpf/M2.jpg

Misija3: Dominate and Destroy, Targets of opportunity
https://image.ibb.co/jkHvUf/M3.jpg
prijavljeni:
1. Aron Canarella / Giovanni Segulin - Drukhari / Aeldari [*]
2. Giorgio Panusca / Jacopo Perini space marines/ Imperial GUard [*]
3. Tommaso Perini / Tenebris - deathwatch / Chaos space marines [*]
4. Filip / miha - Gray Knights / drukhari [*]
5. Tomislav/nikola - deathwatch/Death Guard [*]
6. Dejan/Žan - Alpha legion / Blood Angels [*]
7. Oskar/Špela - Imperium/drukhari [*]
8. Mrzombie/timon - imperium/chaos [*]
9. Klemen/Civi (rezerva/ref) [*]
10. Pino / Marin Tuđman - Tau/Space Wolves [*]
11. Boris / Max - Imperial Knights - Astra Militarum / Custodes-AdMech [*]
12. Miki / James - Ultramarines + custodes / Astra militarum + Deathwatch or Tyranids + Genestealer cult [*]
13. Kex / Mich - Space wolves / Astra Militarum [*]
14. Jure / Jaro - death guard / darmons + renegade knights [*]
15. Jakob / Dani - Salamanders / Astra Militarum [*]

Urnik:

- prijave: 8:00 - 8:40
- 1. igra 9:00 – 12:30
- Malica 12:30 – 13:00
- 2. igra 13:00 – 16:30
- 3. igra 16:30 - 20:00


Osnovna pravila:
- POZOR: uporablja se nove pike iz decembrskega Chapter approved!
- Igra se 2 igralca na ekipo, vsak max 1000 pik, 8. edicija warhammer 40k, po »Matched play« pravilih (vsi GW FAQ se upostevajo. rule of three, boots on the ground, ipd..)
- Igralca ne smeta ponoviti codexa, drugace so kombinacije poljubne. (ce ima player A dva tau detachmenta, ima lahko igralec B karkoli razen tau)
- Vsak igralec ima max 2 detachmenta.
- LOW je max eden na ekipo.
- Vsak igralec ima svojega warlorda, dobi svoj zastonjski relic in warlord trait. Vsak warlord se uposteva za takticne objektive (npr kingslayer) in slay the warolrd.
- CPji so skupni, lahko eden igralec uporabi vse. Generiranje CPjev je max 1 na turn za ekipo. Torej kot po zadnjem GW FAQ. Lahko meceta oba ce imata primerna pravila, ampak je max 1CP/turn.
- Liste pošljete na Slocap40k@gmail.com, najkasneje do 9.1.2019, zazeljeno v ROSZ (Battlescribe) formatu. Dobite sprintane na turnirju ( kazen -10 točk za zamudnike).
- Ni nujno da so modeli pobarvani, je pa močno zaželjeno.
- Proxy samo ce v naprej razcistite z organizatorjem, proper konverzije zazeljene.
- Igra se na standardnih mizah - 72"x 48".
- Pari se delajo po swiss sistemu. Prvo igro so naključni, izzivi so dovoljeni.
- ForgeWorld dovoljen.
- za nesoglasja pri kaksnem pravilu igralca vrzeta d6 in dolocita cigavo pravilo obvelja,v primeru nejasnosti se uporabi oz gleda ETC FAQ 2018. če tudi to ne zaleže ima končno odločitev REF, njegova odločitev je dokončna (tudi če se kasneje izkaže da je nepravilna....KILL THE MESSENGER :D)
- ekipi morata odigrati vsaj 4 turne, sodnik lahko kaznuje slow play po oceni.
- Po potrebi se vpelje chess clock (prosim če si naložite aplikacije na telefone), če nasprotniki vidijo da so npr po eni uri igranja še vedno v prvem turnu. po izteku igralnega časa na Chess Clocku lahko še vedno delate poteze vendar za kazen 2 točk na turn.
- ekipa v dvojicah se šteje kot 1 Player, za vse zadeve, od tactical objective kartic do uporabe stratagemov, tako to pomeni, da stratagemi z enako vsebino oz. taktiko se lahko uporabijo le enkrat, torej npr. če soigralca igrata World Eaters in Blood Angels, lahko uporabita stratagem "honour thy chapter" ali pa "Fury of Khorne" in nikakor ne obeh. enako velja za ostale podobne stratageme.
- ekipa se šteje kot 1 igralec v vsem razen v tem da ima vsak svojega Warlorda.


Plus točke:

- vsi modeli pobarvani na 3 barve 5 pik,
- za boljše pobarvano celotno vojsko se dodatnih 1-5 pik,
- wysiwyg 5 pik,
- baze 5 pik.
- Lepo zrihtana vojska je torej ze prva zmaga - 20 pik.

Prijava:
10 eur na igralca torej 20eur na ekipo. organizirala se bo tudi malica, ki znaša 5eur na igralca za burger in 7eur na igralca za pizzo (odločite se ob prijavi na dan turnirja)


ENGLISH

Timetable:
- Registration: 8:00 - 8:40
- 1. game 9:00 – 12:30
- Break 12:30 – 13:00
- 2. gam 1 3:00 – 16:30
- 3. game 16:30 - 20:00

Missions:

Misija 1: Resupply Drop, Deadlock
https://image.ibb.co/ktB0vL/M1.jpg

Misija2: Secure and Control, Cleanse and Capture
https://image.ibb.co/mtHUpf/M2.jpg

Misija3: Dominate and Destroy, Targets of opportunity
https://image.ibb.co/jkHvUf/M3.jpg

registration fee:
10eur per player, so 20eur per team. food will be organised and you can decide about food on the registration (cost 5eur)

Base rules:
- ATTENTION: We will be using point values from the latest (ie December) chapter approved book.
- It's a doubles tournament, 2 players per team, each max 1000 pts, 8th ed Warhammer 40k, using Matched play and using all the GW FAQs. For resolving more complicated disputes, the ETC FAQ will be used.
- Players can't use the same codex, otherwise the combinations aren't limited. If the player A is using two tau detachment, player B can field anything, but tau.
- Each player has a max of 2 detachments.
- LOW choices are limited to 1 per team.
- Each player has their own warlord with his free relic and his trait. Each warlord is considered for tactical objectives (ie kingslayer) and you can achieve slay the warlord twice.
- The team has a common CP pool, meaning one player can use all the CPs if he so whishes. The team generates a max of 1 CP per turn. (one per team, not one per player)
- Send your lists to: Slocap40k@gmail.com (*.rosz or Batttlescribe format preferred), send your lists before the: 9.1.2019. You will receive a printed copy of your list on registration.
- Your models do not have to be painted, but you will recieve a lot of extra points if they are, as well as compete for the best painted prize.
- Any proxied models are to be cleared with the organizers beforehand. Obvious conversions are ok.
- We play on standard tables - 72"x 48"
- Pairs are made randomly for the 1st round and the swiss system is used for the following pairings. Challenges are accepted.
- ForgeWorld can be used.
- Folowing a rules dispute, it's preferred if the players can agree to a 4+ roloff. If an agreement can't be reached, you can call the ref, but his ruling is final.
- Each team has to play at least 4 turns, the ref can penalize slow play if need be.
- if necessary there also will be option of chess clock for fast playing (please put chess clock apps on your phones or tablets) if players see that after first hour of game they are still in 1st turn, or if somebody is slow playing. after time on chess clock is up you are still able to make your actions for penalty of 2 pts per turn.
- team in doubles counts as ONE player for using the stratagems and tactical objective cards , so that means that stratagems with same tactics can be used only once. for example if one player plays World Eaters and other Blood Angels you can either play "Fury of Khorne" or "Honour thy chapter" and not both of them. same goes for orbital bombardments etc. etc.
- team counts as one player in everything except 2 warlords.Extra points:
- each model has at least base 3 colours: 5pts
- solid table top paintjob or better: up to 5 pts extra
- wysiwyg 5 pts
- all models are based: up to 5 pts

meaning an extra of 20 pts (same as a win) for a nicely finished army!


Entrance fee:

10 eur per player that means it is 20eur per team. there will also be organised meal which is 5eur per player for a burger and 7 eur per player for a pizza (you decide about at registration)
No expansion without equilibrium.
No conquest without control.

Pursue success in serenity.

And service to the tau'va.

User avatar
lenoba
Posts: 414
Joined: Wed Feb 19, 2014 8:36 pm

Re: 19.1.2019 Ljubljana Open doubles tournament Tobačna

Post by lenoba » Thu Nov 08, 2018 11:07 am

Aura abilities, psychic powers in stratagems: ali jih ima vsak igralec samo zase, ali so dovoljeni medsebojni vplivi in uporaba, seveda v kolikor so za to izpolnjeni pogoji?

User avatar
Darkangel
Posts: 2208
Joined: Tue May 26, 2015 7:14 pm

Re: 19.1.2019 Ljubljana Open doubles tournament Tobačna

Post by Darkangel » Thu Nov 08, 2018 11:21 am

lenoba wrote:
Thu Nov 08, 2018 11:07 am
Aura abilities, psychic powers in stratagems: ali jih ima vsak igralec samo zase, ali so dovoljeni medsebojni vplivi in uporaba, seveda v kolikor so za to izpolnjeni pogoji?
Aura abilites in te zadeve so dovoljene kot je v rulebooku! Torej primer ce igrata dva igralca in ima en ultramarince z guillimanom in drugi dark angele, potem dobijo tudi dark angeli vse buffe ki jih daje guilliman vsem ki imajo keyword imperium npr.

Ce pa igrata dva igralca in ma en tau drugi pa space marince, potem marinci npr ne benefitajo od 5-ih markerlightov ali pa tau ne morejo rerolat enk ce so v 6” od npr captaina. In prav tako npr marinci ne dobijo fnp od ethereala npr.

Tako da za maximum effect je seveda boljse da se vojske pametno zbirajo
No expansion without equilibrium.
No conquest without control.

Pursue success in serenity.

And service to the tau'va.

User avatar
colonnello_hartman
Posts: 4
Joined: Thu Nov 15, 2018 11:58 am

Re: 19.1.2019 Ljubljana Open doubles tournament Tobačna

Post by colonnello_hartman » Thu Nov 15, 2018 12:06 pm

Hi dear :)

Thanks for english section very appreciated. Here in Triest we are working on new 40k "international team playing group".
If we can we want to partecipate with 3 teams (6 player - Aron Canarella - Tommaso Perini - Giorgio Panusca - Giovanni Seguilin - Jacopo Perini - and at least another player we hope). Could we sign up?

thanks :)

User avatar
Darkangel
Posts: 2208
Joined: Tue May 26, 2015 7:14 pm

Re: 19.1.2019 Ljubljana Open doubles tournament Tobačna

Post by Darkangel » Thu Nov 15, 2018 12:36 pm

colonnello_hartman wrote:
Thu Nov 15, 2018 12:06 pm
Hi dear :)

Thanks for english section very appreciated. Here in Triest we are working on new 40k "international team playing group".
If we can we want to partecipate with 3 teams (6 player - Aron Canarella - Tommaso Perini - Giorgio Panusca - Giovanni Seguilin - Jacopo Perini - and at least another player we hope). Could we sign up?

thanks :)
Hi guys! Sure you can sign up!
Can you just write me team mates and armies? So i can put you in for it :)
No expansion without equilibrium.
No conquest without control.

Pursue success in serenity.

And service to the tau'va.

User avatar
colonnello_hartman
Posts: 4
Joined: Thu Nov 15, 2018 11:58 am

Re: 19.1.2019 Ljubljana Open doubles tournament Tobačna

Post by colonnello_hartman » Thu Nov 15, 2018 12:49 pm

We're working on it, may we send you our final decision till half of DEC? :)

User avatar
Darkangel
Posts: 2208
Joined: Tue May 26, 2015 7:14 pm

Re: 19.1.2019 Ljubljana Open doubles tournament Tobačna

Post by Darkangel » Thu Nov 15, 2018 12:52 pm

colonnello_hartman wrote:
Thu Nov 15, 2018 12:49 pm
We're working on it, may we send you our final decision till half of DEC? :)
you may :)
No expansion without equilibrium.
No conquest without control.

Pursue success in serenity.

And service to the tau'va.

User avatar
Darkangel
Posts: 2208
Joined: Tue May 26, 2015 7:14 pm

Re: 19.1.2019 Ljubljana Open doubles tournament Tobačna

Post by Darkangel » Thu Nov 15, 2018 2:40 pm

misije so updatane
No expansion without equilibrium.
No conquest without control.

Pursue success in serenity.

And service to the tau'va.

User avatar
filipkrz
Posts: 153
Joined: Thu May 24, 2018 9:53 am
Location: LJ
Contact:

Re: 19.1.2019 Ljubljana Open doubles tournament Tobačna

Post by filipkrz » Fri Nov 23, 2018 11:26 am

mene žal ni v slo:/
Black Consuls, Successor chapter of the Ultramarines
Blizznids, Tyranid swarm from Ice World Nusquam Fundumentibus
Slaa-Nulthe Godseekers, Hedonites of Slaanesh
Onyx of Lake Hexoatl, Lizardmen Blood Bowl team
Raven's Watch, Primaris Kill Team

User avatar
FinaGlista
Posts: 3576
Joined: Thu Jan 30, 2014 10:08 pm

Re: 19.1.2019 Ljubljana Open doubles tournament Tobačna

Post by FinaGlista » Fri Nov 23, 2018 11:40 am

Ta turnir izgleda, da bo bolj zastopan s strnai tujine kot SLO, ali kaj ;)?

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests